© Restaurace U Zlatého lva, Opavská 42/117, Ostrava Pustkovec, IČO: 12469076 

Historie restaurace

Historie Restaurace U Zlatého Lva

Restaurace   „U   Zlatého   Lva“   je   nejstarší   restaurace   v   Ostravě.   Byla   postavena den   po   svatém   Martinu   roku   1769   jako   zájezdní   hostinec   u   takzvané   „solné stezky“,   která   vedla   z   Polské   Veličky   až   do   Vídně.   Po   této   cestě   dříve   jezdily formanské vozy tažené koňmi. V    hostinci    měli    možnost    ubytování,    ustájení    koní    a    samozřejmě    možnost bčerstvení.   Krčmu   v   roce   1769   vystavěl   na   svém   hospodářském   stavení   u cesty   Mathes   Pleva,   který   usedlost   koupil   za   třicet   tereziánských   tolarů.   Pra- pra   pradědeček,   dnešního   majitele   Jaroslava   Kříbka,   Johann   Kříbek   ho   koupil   i s pozemky v dražbě 21. února 1881 za šest tisíc zlatých. V   prostorách   hostince   měl   v   roce   1921-1936   svůj   ateliér   akademický   malíř Valentýn   Držkovic,   který   se   přátelil   s   básníkem   Petrem   Bezručem.   Petr   Bezruč ho občas navštěvoval a napsal o restauraci báseň: Před tebum Svinov, Polom vzad, nalevo v Pustkovec vyhybka: na hučnici* krčma jak hrad putniče, tam staviš rad na Kališek do pana Křibka. *hučnica = silnice (30. 10. 1932 Petr Bezruč) Věnováno osobně básníkem při návštěvě hostince panu Jaroslavu Kříbkovi.
U Zlatého Lva
Logo U Zlatého Lva Historie Restaurace U Zlatého Lva
logo